DMGM Glamorous Shine Nail Varnish - Rose Zing 02 — dukandar.com